Ön Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

1.Satıcı Teknotan Escooter Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. kısaca "ŞİRKET" olarak anılacaktır.

Şemsettin Günaltay Caddesi No:212/A Erenköy / Kadıköy - İSTANBUL

0 216 357 50 50

info@escoter.com

2.Alıcı kısaca "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır.

TANIMLAR "Marka" :

ŞİRKET'in ön satışını yaptığı ‘DUALTRON’ , ‘YAKASUMA’ veya ‘ VSETT’ markasını ifade eder.

Ön Satış Süresi:

Her ayın 1 ile 30’u arasında müşterilerden taleplerin toplandığı ve ön satış sözleşmelerin akdedildiği süredir.

Teslimat Süresi :

Ön satış süresinin bitiminden itibaren başlayan 4 (dört) aylık süredir. Teknotan Escooter Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti., bu süre içinde ön satışı yapılan ve bedeli ön satış süresi içinde tam ve peşin olarak ödenen scooter’ı müşterinin belirlediği teslimat adresine teslim etmekle yükümlüdür.

Teslimat Adresi:

Müşterinin, scooter’ın teslim edilmesi için bildirmiş olduğu teslimat adresidir.

KONU:

Sözleşmenin konusu ŞİRKET tarafından yukarıda geçen marka scooter’ın müşteriye ön satışının yapılmasıdır.

Teknotan Escooter Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti., ayın 1 ile 30’u arasında adı geçen markalı scooterlar için ön satış sistemini açmaktadır. Ön satış sisteminde siparişlerin gecikmemesi için kota sınırı mevcuttur. Teknotan Escooter Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti., ön satış süresi içinde iş bu ön satış sözleşmesini onaylayıp ilgili scooter’ın bedelini tam ve peşin olarak ödeyen müşterilerine ön satış süresinin kapanmasından itibaren 4 (dört) ay içinde scooter’ı müşterinin belirttiği adrese teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi halde Teknotan Escooter Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti., müşteriden almış olduğu paranın tamamını 3 iş günü içinde iade etmekle yükümlüdür.

MADDE 1

Taraflar aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde yukarıda ünvanı yazılı şirketin satışını sunduğu iş bu sözleşmede geçen markalı modelleri kapsayan scooter’ın ön satışı hususunda anlaşmışlardır.

MADDE 2

Teknotan Escooter Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. iş bu sözleşmede geçen markalı modeli olan scooter’ı www.escooter.com.tr adresinde belirtilen fiyat karşılığında müşteriye satmayı kabul ve taahhüt eder.

MADDE 3

Müşteri öncelikli olarak Teknotan Escooter Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş bu sözleşmede geçen markalı modeli olan scooter için www.escooter.com.tr adresinde belirtilen fiyatı ödemeyi peşin ve tam olarak iş bu sözleşmenin akdedilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde Teknotan Escooter Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye yapmayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde iş bu sözleşme hiç akdedilmemiş sayılır.

MADDE 4

Teknotan Escooter Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. ön satış süresinin bitiminden itibaren 4 (dört) aylık süre içinde ön satışı yapılan ve bedeli ön satış süresi içinde tam ve peşin olarak ödenen scooter’ı müşterinin belirlediği teslimat adresine teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi halde Teknotan Escooter Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti., müşteriden almış olduğu bedelin tamamını 3 iş günü içinde iade edecektir.

MADDE 5

Müşteri, tek taraflı olarak ön satış sözleşmesini feshini talep etmesi halinde Teknotan Escooter Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ön satış sözleşmesi bedelinin %10’unu ceza koşulu olarak ödemeyi ve ayrıca Teknotan Escooter Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tüm zararlarını karşılamayı kabul ve taahhüt eder. Diğer yandan Teknotan Escooter Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. ve müşteri mücbir sebeplerden dolayı birbirlerinden zararlarını talep etmeyecekleri hususunda anlaşmışlardır.

MADDE 6

Taraflar bu sözleşmede yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan ve kabul etmişlerdir.

MADDE 7

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek hesap uyuşmazlıklarının çözümünde ŞİRKET'in ticari defterleri ve bu defterlerdeki kayıtları (bilgisayar kayıtları dahil) kesin delil niteliğindedir (HMK md. 193).

MADDE 8

Taraflar arasında bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 9

Bu sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün uygulanması, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hukuka aykırı olduğu takdirde, taraflar kanuni açıdan kabul edilebilecek ve sözleşmenin söz konusu hükmüne mümkün olduğu kadar yakın hükümler getiren alternatif düzenlemeler yapabilmek amacıyla iyi niyet çerçevesinde gerekli teşebbüslerde bulunacaklardır. Bu sözleşmenin herhangi bir bölümünün yetkili resmi mercilerce kanunen geçersiz kılınması halinde, sözleşmenin geri kalan kısmı bundan etkilenmeyecek ve geçersiz kılınan bölüm evvelce çıkarılmış gibi tefsir olunacaktır; ancak, söz konusu geçersiz veya icra kabiliyeti olmayan kısım, taraflardan herhangi birinin bu sözleşmeyi akdetmesi için esaslı ve temel bir sebep teşkil ettiği taktirde, söz konusu taraf, kendi takdirine göre, diğer tarafa yazılı olarak göndereceği bildirim ile bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

MADDE 10

Tarafların tebligat adresleri faturada yer aldığı gibidir. Adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa on beş gün içinde bildirmedikleri takdirde iş bu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat kendilerine yapılmış sayılacaktır.

Taraflar yukarıda yer alan hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

E-Scooter

Merhaba!

WhatsApp'tan sohbet etmek için aşağıdaki temsilcilerimizden birine tıklayın veya bize info@escooter.com.tr adresinden bir e-posta gönderin.

Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
+905307860343
Merhaba Size nasıl yardımcı olabilirim?
×
Size nasıl yardım edebilirim?